FORMÅL

Foreningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Delmålene er at

• etablere et medlemsgrundlag
• tilvejebringe økonomiske midler
• støtte udvikling, forskning og uddannelse
  i Svanevig Hospice indenfor hospicepleje
• støtte Svanevig Hospice i Region Sjælland.
• støtte det frivillige korps på Svanevig Hospice.

Se Svanevig Hospice hjemmeside

 

Nyheder

Nyhedsbrevet "Anemonenyt juni 2018" er udkommet og kan læses her

Støtteforeningens PERSONDATAPOLITIK kan læses her

Der er opdaterede regler og vejledning for indbetaling af gaver og
donationer. Klik her

STØTTEFORENINGEN ER PÅ FACEBOOK
Hjælp os med at holde gang i kommunikationen. Klik her.

 

 
 

 

 

Støtteforeningens eksistensgrundlag

For at kunne indfri målene er der brug for borgernes opbakning. Denne opbakning kan bl.a. opnås ved støtte via medlemskab, donationer, salg af artikler samt frivillig hjælp ved forskellige arrangementer.

Udbredelse af kendskab til Svanevig Hospice og Støtteforeningen kan også ske ved oplæg, foredrag og dialogmøder, som kan arrangeres ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen.