Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Svanevig Hospice onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 i Sundkirken, 4800 Nykøbing F.
 

Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen og fællessang: ”Den blå anemone”

Generalforsamling

1.      Valg af dirigent og referent
​         Jørgen Kristensen og Jytte Møller blev valgt

2.      Valg af stemmetællere
         To stemmetællere blev valgt

3.      Bestyrelsens beretning for 2016 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
         Beretningen blev godkendt og kan læses nedenfor

4.      Aflæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Arne Kørup
         Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Er udleveret på mødet. 
         Fremlæggelse af budget for 2017 ved kasserer Arne Kørup
         Budgettet blev gennemgået og godkendt. Er udleveret på mødet.

5.      Fastsættelse af kontingent for 2018
         Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt

6.      Behandling af indkomne forslag
         Der var ikke indkommet forslag til behandling

7.      Valg af til bestyrelsen
         To medlemmer til bestyrelsen
          På valg var Hjørdis Høegh-Andersen og Inger Vibeke Svanekier
          Begge blev genvalgt.

8.       Valg af to suppleanter til bestyrelsen
          
Valg af ny suppleant da Ruth Bierre indtræder som medlem af bestyrelsen for Jette Thesbjerg.
​           Sven Kofoed Møller blev valgt.
           Valg af revisor: På valg: Jesper Løw. Genvalgt.
           Valg af revisorsuppleant: Lene Dornhoff på valg: Blev genvalgt.  
                     
 9.       Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 1. april  2017 på Hotel Trinity i Fredericia
            
Karen Melchior Jensen og Gudrun Henriksen, der begge er æresmedlemmer af Støtteforeningen inviteres med.
​            Øvrige interesserede kan rette henvendelse til Hjørdis Høegh-Andersen
 
11.     Eventuelt
          Inger Vibeke Fortalte om folkefesten på Corselitze den 14. maj 2017 kl. 10-16, hvor Støtteforeningen skal være aktiv             omkring entré, kustoder og P-vagter. Interesserede frivillige kan tilmelde sig hos Inger Vibeke ivs@sol.dk

10.     Indlæg fra Svanevig Hospice v/ Birgitte Bülow og Kirsten Jantzen
          Birgitte takkede Støtteforeningen for deres indsats i forhold til Svanevig Hospice.
           I 2017 er der udarbejdet nyt værdigrundlag , der sætter fokus på omsorg, rummelighed, ansvarlighed og                                  medinddragelse. 
          Svanevig Hospice fik en gæstebog ved indvielsen, og Birgitte og Kirsten læste gode, positive og taknemmelige indlæg fra bøgerne og gav tilhørerne et godt indtryk af den taknemmelighed, pårørende har givet udtryk for gennem årene.

Aftenen sluttede med et musikalsk indslag ved "Den Voxne Kvartet", der sang Kaj Munk sange. Det var en dejlig oplevelse og en god afslutning på en god generalforsamling.
Referent Jytte Møller

 

Beretning – onsdag den 8. marts 2017 Jævnfor punkt. 3 i generalforsamlingens referat ovenfor  
v/Hjørdis Høegh-Andersen, formand

Året 2016 – hvor stjernerne blinker ved:

Høstfest en skøn sommeraften på Svanevig Hospice

”Åben have” hos Gitte og Ole og besøget på ”Pandebjerg Gods” v/Axel Castenschiold

Seminariet omkring skabelsen af det nye værdigrundlag for Svanevig Hospice

Afholdelse af julemarkederne

Gaver og Donationer

Høstfest

Forestil jer her midt i vinterens kulde, en skøn sommeraften i august, hvor solen stråler fra en skyfri himmel, hvor georginerne viser deres skønhed i et forunderligt farvespil, hvor majskolber, havreneg og pyntegræskar skaber spændende kreationer.

De frivillige på Svanevig Hospice har sammen med personalet haft travlt med opstilling af telt, borddækning, servering af en mega flot buffet og et kagebord, hvor intet var glemt.

Underholdning af spillemænd og folkedansere, og hvor deltagerne fik mulighed for, at prøve den vanskelige kunst, at huske alle de forskellige variationer, der er i de forskellige danse.

Aftenen sluttede med en meget morsom ”opera” skrevet og opført af personalet og de frivillige. Nattehimlen blev mørkere og mørkere samtidig med, at stjernerne blev flere og flere og mere intense.

En kvittering for denne skønne aften for patienter, pårørende, personalet, de frivillige og os fra Støtteforeningen, vi siger tusind tak.

 

”Åben Have” og ”Pandebjerg Gods”
Hvor er det dejligt, at vi i Støtteforeningen møder så stor interesse i, at kunne understøtte det store frivillige arbejde, der pågår på Svanevig Hospice hos lokalbefolkningen. I 2016 havde vi i maj måned ”åben have” hos Gitte og Ole Hermann, ”Kop og Kande” i Sakskøbing.

Deres have er et sandt eventyr, hvor hver enkelt rododendron, hvad enten de er store eller små kæmper om at få 1. præmien. Ikke underligt, at de godt 100 gæster blev længe i haven, og nød kaffen og kagen sponseret af Gitte, Ole og Guldbageren i Sakskøbing.

I august lige før høst gik besøget til ”Pandebjerg Gods”. Godsejer Axel Castenschiold fortalte dels om godsets spændende historie, hvorledes det var kommet i familiens eje, og hvordan de forskellige bygninger og driftsformer har ændret sig igennem tiderne, samt hvorledes godset bliver drevet i dag, og om hvilke driftsfællesskaber, der er indgået.

Tidligere skytte Ole Vest fortalte om jagten på godset, og tog os med på en dejlig tur i parken, hvor vi nød udsigten over Guldborgsund. Vi så broen, hvorfra roerne tidligere blev udskibet til Sukkerfabrikken i Nykøbing F. Vi gik videre igennem skoven og fik det sidste kik her på kornmarkerne inden høst.

Nogle af os nød den skønne park samtidig med, at vores madpakker blev spist.

Tusind tak for den store gæstfrihed vi mødte, ved disse to arrangementer.
 

Svanevig Hospice værdigrundlag:
Støtteforeningens bestyrelse vil her sige tusind tak, fordi vi måtte være med i processen omkring tilblivelsen af det nye værdigrundlag for Svanevig Hospice.Vi opleverede et stort engagement, en omsorg, ansvarlighed, medinddragelse, rummelighed og en lytten til, hvad hver enkelt deltager bidrog med.

Det nye værdigrundlag er med i medlemsbladet ”Anemonenyt” februar 2017, og er også på Svanevig Hospice hjemmeside.

Stort tillykke til huset SvanevigHospice.

Julemarkederne 2016
Udtrykket: ”det er utroligt; men sandt” gælder Støtteforeningens julemarkeder og salget af juleeffekter på Svanevig Hospice. Tænk at vi år efter år kan blive ved med dels at få så mange forskellige effekter til salg; men også at opnå den store omsætning på over 30.000 kr.

Sig ikke at kreativiteten ikke blomstrer på Lolland-Falster. Det er bare så dejligt, at så mange af jer vil gøre det store stykke arbejde, det erat lave alle disse flotte gaver. Det er tusindvis af timer I forærer Støtteforeningen, stor tak.

Stor tak til alle jer, der er med til at opstille og nedtage boderne og tak til jer, der hjælper med at sælge. Det gælder alle steder, "Idestrup Forsamlingshus”, ”Knuthenborg”, ”Engestofte” og på Svanevig Hospice.

Selv om vi havde fået dobbelt så meget plads på ”Engestofte”, ja så var der på tider meget trængsel på stadepladsen.

En flot 2. plads høstede vi for smukkeste stand.

Der er ingen tvivl om, at julemarkederne er og bliver, de steder vi får de bedste kontakter med borgerne og med vores medlemmer.

Men vi skal ikke glemme, og som tallene viser i regnskabet, ja, så er der mange borgere, der på et eller andet tidspunkt køber, de artikler vi har til salg, dels på Svanevig Hospice og dels når vi har vores forskellige arrangementer. Stor tak til alle jer, der støtter vores arbejde på denne måde.

Gaver og donationer
I foreningsåret 2016 oplevede vi igen i Støtteforeningen en kæmpe generøsitet med hensyn til gaver og donationer, et samlet beløb på næsten 300.000 kr.

Disse midler bliver anvendt til gavn og glæde på Svanevig Hospice og løbende vil vi orientere om, hvad de er anvendt til.

Tusind tak til jer, enkeltpersoner og til Fondene.

Fejring af Hospicedagen
Den 27. oktober blev hospicedagen fejret på Maribo Gymnasium med ”Osvald og den lille mand”.Her fik vi opfrisket
de gamle viser af Michael Mondrup, Jørn Bonde og Jesper Johansen som bl.a. sang og spillede ”I den mellemste køje” og ”Ølhunden glammer”.

Medlemmer
Foreningsåret 2016 viser en dejlig stabilitet omkring 1150, hvad angår medlemskaber. Vi håber, vi kan fastholde denne trend, der sikrer, at vi kan være med til dels at støtte det frivillige arbejde på Svanvig Hospice; men også være med til at skabe aktiviteter på Svanevig Hospice til gavn og glæde for de borgere, der i en kortere eller længere periode har ophold på Svanevig Hospice.

Nyhedsbreve
Har I opdaget at vores Nyhedsbrev har fået nyt navn, nemlig ”Anemonenyt”, nu er der sammenhæng med nogle af vore andre effekter.
Det er virkelig dejligt, at så mange af vore medlemmer får Nyhedsbrevet pr. mail; men vi har et lille ”hjertesuk” og det er: ”at når I skifter mailadresse, så send lige en mail til os, så vi også kan få den ændret" i vores system. Det samme gælder, hvis I skifter telefonnummer.
Endnu en gang vil vi også opfordrer jer til, at komme med indlæg til Nyhedsbrevet.

Frivillige på Svanevig hospice
Sikke en gave, at have mulighed for at understøtte det store korps af frivillige, som er på Svanevig Hospice.

Altid er der gang i en eller anden spændende aktivitet i huset, hvor patienterne er i centrum, hvor de frivillige med deres store kreativitet og aktivitet formår at gøre hverdagen til en anderledes dag for den enkelte patient eller dennes pårørende.

Det kræver engagement og kærlighed til næsten, det beviser I ved jeres tilstedeværelse på Svanevig Hospice. Det er ganske imponerende, at I har så stort et korps.

I Nyhedsbrevet oktober 2016 giver frivillig Jasmin Davodi udtryk for, hvad hun oplever:

”Jeg blev helt forelsket i den stemning, der er på Svanevig og tilbringer gerne tid der. Jeg vil sige, at det at være på Svanevig har gjort, at jeg tænker meget over at leve livet fuldt ud og ikke skulle fortryde noget. Jeg har tænkt over nogle ting, jeg normalt ikke ville, fordi jeg har fået andre mennesker i min omgangskreds – hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg håber, at jeg har været ligeså givende for Svanevig, som Svanevig har været for mig. Intet mindre end et fantastisk sted for både patienter, personale og frivillige”.

Kære Kirsten, tak fordi du i dette forenings år har været frivilligkoordinator, tak fordi du har inddraget Støtteforeningen så meget. Held og lykke med dit nye, spændende job som souschef på Svanevig Hospice. På glædelig gensyn.

Velkommen til Mette Engell Friis, frivilligkoordinator fra 1. april, vi glæder os til samarbejdet.

Haveholdet
Anlæggene i og omkring Svanevig Hospice vokser og vokser. Det kan mærkes, at Svanevig Hospice er placeret på noget af det fedeste jord på Lolland. Der er rigelig brug for hakke, rive, spade og sakse for at få bedene til at stå harmoniske og for at få mange varianter af blomster, som kan pynte på de enkelte stuer.

Der er igen i året 2016 lagt mange blomsterløg, som vi venter spændt på skal udfolde sig her i foråret 2017. Vi glæder os til at komme i gang igen, hilse påsken velkommen med en kultiveret have, og masser af gule farver.

Hospice Forum
2016 har igen været et år, hvor hovedbestyrelsen har arbejdet intens på, at få hospicepladserne udvidet fra det nuværende tal på 250 til ønsket og behovet for 450 pladser. Her i 2017 vil det godkendte mål af 250 pladser fra Folketinget være oprettet. Der er ingen tvivl om, at tallet 450 er et realistisk mål, og at denne dækning geografisk vil være optimalt for den enkelte patient og dennes pårørende.

Tove Videbæk, der har været med helt fra den spæde start i 90’erne, og formand i mange år, har valgt at gå af på den kommende generalforsamling lørdag d. 1. april. Årsmødet holdes igen på Trinity i Fredericia. Tove har vært en ildsjæl, en banebryder og qva hendes mange kontakter fra sit poliske arbejde igennem mange år har Tove haft et kæmpe netværk at trække på. Hospice Forum har meget at takke Tove for.

Bestyrelsesmøder
I 2016 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder + det konstituerende møde

Den 28.2.17 har vi afholdt et ekstraordinært møde, da vores mangeårige kasserer Jette Thesbjerg døde den 10. febr. 2017, efter et lille års tid med cancer. Det var nødvendigt at få suppleret vores bestyrelse og få valgt en kasserer.

Ruth Bierre, som var valgt som suppleant i 2016, sagde ja til at blive bestyrelsesmedlem.

Arne Kørup, der i en længere periode har hjulpet Jette med kassererfunktionen, har sagt ja til at være kasserer for foreningen; men ønsker ikke at indgå i bestyrelsen.
 

Kommende aktiviteter i 2017

Ambassadører
Det har længe været et ønske i bestyrelsen, at få oprettet et ambassadørteam i vores optagerområde for Svanevig Hospice; især i det nordlige område.

Et ambassadørteam, der kan være med til at bane vejen for kendskabet til:

hvad Svanevig Hospice står for

hvorfor der er en støtteforening

hvorledes og hvordan vi fælles får skabt kontakt til borgerne.

Vi er simpelthen så glade, fordi det her i begyndelse af 2017 er lykkedes os, at samle et team på 6 personer, der gerne vil være med til dette spændende stykke arbejde.

Næste møde har vi allerede den 23. marts i Vordingborg hos Svend Kofoed Møller.

Hjertelig velkommen til Hanne Kargaard Christensen, Fensmark - Finn Dal, Næstved - Annelise Jørgensen, Ørslev – Lis Holde, Vordingborg – Sven Kofoed Møller, Vordingborg – Karen Rasmussen, Nykøbing F

 

Kommende arrangementer 2017

Folkefest på Cortselitze søndag den 14. maj

Inger Vibeke, vores næstformand vil under punktet evt. fortælle om arrangementet.

Teaterstykket ”Lykke og Fremgang” spiller i september 2017 ”Kriser & Kærlighed”. Støtteforeningen får mulighed for at købe billetter til særpris til forpremieren. Datoen har vi ikke endnu.

Hvis i sidder inde med nogle forslag til arrangementer så sig endelig til.

Støtteforeningen kunne ikke være den, den er, hvis ikke vi mødte så stor beredvillighed hos så mange, derfor skal der lyde en stor tak til:

Pressen adresseret til Folketidende til Ugeaviserne. I møder altid op, når vi har noget, der skal præsenteres på Svanevig Hospice eller, når vi er ude for at agitere om vores mission. Jeres artikler/omtaler giver en konstruktiv spejling af det, I lige her og nu har oplevet.

Også tak for den hjælp I yder, når vi skal have lavet annoncer/pjecer mm.

Det er spændende at være med i Støtteforeningens maskinrum. Det er det, fordi vi møder så stor velvillighed, når vi spørger om hjælp. Så stor tak til:

Alle jer frivillige, som producerer varer til vores forskellige markeder

Menighedsrådet for Sundkirken for lån af jeres lokaler

For stadepladserne på ”Knuthenborg”, ”Engestofte” og Idestrup

Tak for samarbejdet med Svanevig Hospice bestyrelse, Birgitte Anthonsen, Birgitte Bülow og frivilligkoordinator Kirsten Jantzen.