Velkommen til Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Foreningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Støtteforeningens eksistensgrundlag

For at kunne indfri målene er der brug for borgernes opbakning. Denne opbakning kan bl.a. opnås ved støtte via medlemskab, donationer, salg af artikler samt frivillig hjælp ved forskellige arrangementer.

Udbredelse af kendskab til Svanevig Hospice og Støtteforeningen kan også ske ved oplæg, foredrag og dialogmøder, som kan arrangeres ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen.

+45 22 45 70 38

Foreningens
delmål

  • Etablere et medlemsgrundlag
  • Tilvejebringe økonomiske midler
  • Støtte udvikling, forskning og uddannelse i Svanevig Hospice indenfor hospicepleje
  • Støtte Svanevig Hospice i Region Sjælland
  • Støtte det frivillige korps på Svanevig Hospice

Praktisk information

Indmeldelse

Indmeld dig i støtteforeningen ved at udfylde formularen. Når der er klikket på “Tilmeld”, er indmeldelsen foretaget, og du vil med almindelig post modtage en opkrævning med indbetalingskort, hvor du samtidig får muligheden for at blive tilmeldt betalingsservice.

Indmeld dig her

Frivillige

Som frivillig er du med til at bringe livet og det hjemlige ind på hospice. Mulighederne og opgaverne er mangfoldige, og mange forskellige kompetencer kan komme i spil. Som frivillig vil du være til rådighed i dagligdagens praktiske gøremål og som støtte for patienter og pårørende.

Læs mere

Seniorfestival på Højskolen Marielyst

Mød os på festivalen, hvor vi er til stede både
onsdag den 24. og torsdag den 25. juli.
Læg mærke til det omfattende og spændende program, som offentliggøres i de lokale ugeaviser mm.

Høstfest på Krenkerup

Lørdag den 31 august er der høstfest på Krenkerup, og vi har igen fået muligheden for at tilbyde en gåtur, hvor deltagerne betaler 40 kr., der ubeskåret går til Støtteforeningen for Svanevig Hospice. Læs mere her

Folkemøde i Stege

Fredag og lørdag den 23. og 24. august er der atter Folkemøde på Møn, hvor du også kan møde Støtteforeningen på en stand. Læs evt. mere her