Velkommen til Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Foreningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Støtteforeningens eksistensgrundlag

For at kunne indfri målene er der brug for borgernes opbakning. Denne opbakning kan bl.a. opnås ved støtte via medlemskab, donationer, salg af artikler samt frivillig hjælp ved forskellige arrangementer.

Udbredelse af kendskab til Svanevig Hospice og Støtteforeningen kan også ske ved oplæg, foredrag og dialogmøder, som kan arrangeres ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen.

+45 22 45 70 38

Foreningens
delmål

  • Etablere et medlemsgrundlag
  • Tilvejebringe økonomiske midler
  • Støtte udvikling, forskning og uddannelse i Svanevig Hospice indenfor hospicepleje
  • Støtte Svanevig Hospice i Region Sjælland
  • Støtte det frivillige korps på Svanevig Hospice

Praktisk information

Indmeldelse

Indmeld dig i støtteforeningen ved at udfylde formularen. Når der er klikket på “Tilmeld”, er indmeldelsen foretaget, og du vil med almindelig post modtage en opkrævning med indbetalingskort, hvor du samtidig får muligheden for at blive tilmeldt betalingsservice.

Indmeld dig her

Frivillige

Som frivillig er du med til at bringe livet og det hjemlige ind på hospice. Mulighederne og opgaverne er mangfoldige, og mange forskellige kompetencer kan komme i spil. Som frivillig vil du være til rådighed i dagligdagens praktiske gøremål og som støtte for patienter og pårørende.

Læs mere

Kommende arrangementer

Det seneste nyhedsbrev, bla. med oversigt over planlagte arrangementer i Støtteforeningens régi, er udsendt april 2023.
Det forventes, at det kommende nyhedsbrev udsendes i slutningen af august.

Den årlige generalforsamling blev afholdt den
15. marts 2023, og referat herfra kan læses her.

 

 

Seneste nyt

Nyhedsbrev januar 2023
Nyt og tidligere nyhedsbreve ligger under fanebladet "Nyhedsbreve"
Livet skal leves hver dag.
Det er enormt vigtigt at se muligheder. På Svanevig Hospice skal livet leves hver dag, selvom de fleste patienter er…
Generalforsamling 2023 m.m
Støtteforeningen afholder generalforsamling 15-03-23 jævnfør vedtægter (se under fanebladet "Bestyrelse"). Hospicedagen i 2023 er ligeledes planlagt.

Indmeld dig her ved at udfylde betalingsform

Ønske(Required)

Salgsartikler

Store kort 10 x 15 cm. 4. stk med kuverter
30 kr.

Små kort 7 x 10 cm. 6. stk med kuverter
30 kr.

Sæsonvarer – det viste eksempel
sælges på julemarkeder.

Se alle støtteforeningens salgsartikler her