Donationer og sponsorater

Støtteforeningen har med taknemmelighed modtaget støtte i form af økonomiske tilskud og andre gaver. Nederst på siden ses en liste over givere opstillet i alfabetisk orden. Opdatering foretages løbende.

Udgifterne til etablering af hjemmesiden er finansieret med midler bevilget af Tips- og Lottomidlerne samt med velvillig hjælp og støtte fra Club 1 Reklame og “Standoutmedia Webbureau“.

Gaver og donationer til Støtteforeningen for Svanevig Hospice – en vejledning

Støtteforeningen modtager med taknemmelighed gaver og donationer.

Gaver og donationer bliver anvendt til gavn for det frivillige arbejde og dermed for patienter og pårørende på Svanevig Hospice samt støtte til udvikling, forskning og uddannelse.
Gavebeløb og donationer indsættes i Jyske Bank, reg. nr. 0694 -konto nr. 0002113171 – se nedenfor om fradragsberettigede bidrag, hvor der fremover skal benyttes anden konto.

Donation i forbindelse med bisættelse/begravelse

Hvis det ønskes, at familie og venner betænker Støtteforeningen for Svanevig Hospice med et pengebeløb ved en begravelse eller bisættelse, bedes de tilføje “Ved [navn på afdødes] bisættelse/begravelse” på indbetalingen på vor konto i Jyske Bank reg.nr. 0694 – konto nr. 0002113171.
Støtteforeningens MobilPay nr 640235 kan ligeledes benyttes, og her skal navn på afdøde oplyses i tekstfeltet, således at givernes navne kan tages med i oversigten som beskrevet her:
Indbetalingerne på kontoen opgøres endeligt omkring to uger efter bisættelsen/begravelsen, hvorefter pårørende vil modtage information om gavegivere og det samlede beløb. Støtteforeningens kasserer skal blot via mail: post@anemonenyt.dk orienteres om, hvem der skal have tilsendt oplysningerne.

Mulighed for fradrag på selvangivelsen

Der er mulighed for skattefradrag for bidrag op til 15.900 kr.(beløb i 2018), Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. For at opnår fradrag er det dog en forudsætning, at bidragyderen oplyser sit cpr.nr. og foretager indbetalingen på vores konto i Nordea reg.nr. 2540 konto
nr. 6896408656, hvorefter beløbet vil blive indberettet til SKAT.
Støtteforeningen for Svanevig Hospice og Hospice Forum Danmark, som står for indberetningen over for skat, overholder naturligvis alle regler for registrering, opbevaring og brug af personnummer i henhold til EU-persondataforordningen.

Er der spørgsmål vedrørende gaver og donationer, specielt vedrørende fradragsberettigede gaver kontakt venligst støtteforeningens kasserer Arne Kørup, mail: korup@privat.dk tlf. 23257285 forud for evt. indbetaling af gavebeløb.

Oversigt over givere af sponsorater og donationer

Listen er opstillet alfabetisk

Aktive Kvinder, Nyk.F.

Aktive Seniorer, Vestlolland

ALS Foreningen

Anne og Regnar Nymanns legat

Askø Menighedsråd

Bøhmiske Fond

Folketidende

Frimurerlogen 5

Frimurerlogen, Nyk.F.

Helenerne, Nr. Alslev

Helenernes Lions Club

Hempelfonden

Holsted Kirke

Husholdningsforeningerne i Det gamle Amt.

Idestrup Menighedsråd

Inner Weel, Næstved

JC Piger, Nykøbing F.

JK 01 Logen Orion

Jyllands Posten

Knud Højgård Fond

Kristeligt Dagblad

Kræftens Bekæmpelse

Lions Club Stubbekøbing

Lions Club, Vordingborg

Loge nr. 24 Reventlow, Nakskov

Loge nr. 51  Heimdal, Rødby

Loge nr. 52 Urania, Maribo

Lollandsfonden

Malteserordenen

Maribo Domsogn

Nordea

Nykøbing F. Menighedsråd

Nykøbing F. Rotary,

Politiken

Præstø Rotary

Sakskøbing Menighedsråd

Saxklip, Sakskøbing

Sct, Georg Gildet

Sct. Georg Gildet, Vordingborg

Skelby-Gedser Menighedsråd

SN Kulturfond

Soroptimisterne

Sydlollands Lions Club

Søsterloge nr. 75 Den Blå Anemone, Maribo

Søsterloge nr. 26 Noomi, Nykøbing F.

Tips-og Lotto midlerne

Tryg Fonden

Y-Mens Klubben Næstved

Ældre sagen, Maribo-Holeby

Aarslev Jensen, Nyk.F.,

Ud over ovennævnte har såvel mange private personer som anonyme fonde skænket gaver til Støtteforeningen.