Donationer og sponsorater

Støtteforeningen har med taknemmelighed modtaget støtte i form af økonomiske tilskud og andre gaver. Nederst på siden ses en liste over givere opstillet i alfabetisk orden. Opdatering foretages løbende.

Udgifterne til etablering af hjemmesiden er finansieret med midler bevilget af Tips- og Lottomidlerne samt med velvillig hjælp og støtte fra Club 1 Reklame og “Standoutmedia Webbureau“.

 

Gaver og donationer til Støtteforeningen for Svanevig Hospice – en vejledning

Støtteforeningen modtager med taknemmelighed gaver og donationer.

Gaver og donationer bliver anvendt til gavn for det frivillige arbejde og dermed for patienter og pårørende på Svanevig Hospice samt støtte til udvikling, forskning og uddannelse.
Du kan få vejledning af kasserer Mette Jonsson annemettejonsson@gmail.com , hvis du ønsker at give bidrag/donation.

Donation i forbindelse med bisættelse/begravelse

Hvis det ønskes, at familie og venner betænker Støtteforeningen for Svanevig Hospice med et pengebeløb ved en begravelse eller bisættelse, bedes de tilføje “Ved [navn på afdødes] bisættelse/begravelse” på indbetalingen på vor konto i Jyske Bank reg.nr. 0694 – konto nr. 0002113171.
Også i den forbindelse er det en god idé at få vejledning hos vores kasserer Mette Jonsson annemettejonsson@gmail.dk

Støtteforeningens MobilPay nr 640235 kan ligeledes benyttes, og her skal navn på afdøde oplyses i tekstfeltet, således at givernes navne kan tages med i oversigten som beskrevet her:

Indbetalingerne på kontoen opgøres endeligt omkring to uger efter bisættelsen/begravelsen, hvorefter pårørende vil modtage information om gavegivere og beløb. Støtteforeningens kasserer skal blot via mail: post@anemonenyt.dk orienteres om, hvem der skal have tilsendt oplysningerne.

 

Mulighed for fradrag på selvangivelsen

Der er mulighed for skattefradrag for bidrag op til 18.300 kr.(2024-niveau), Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. For at opnå fradrag er det dog en forudsætning, at bidragyderen oplyser sit cpr.nr., også her kan kassereren være behjælpelig.

Støtteforeningen for Svanevig Hospice og Hospice Forum Danmark, som står for indberetningen over for skat, overholder naturligvis alle regler for registrering, opbevaring og brug af personnummer i henhold til EU-persondataforordningen.

 

Oversigt over givere af sponsorater og donationer

Listen er opstillet alfabetisk

 • Aktive Kvinder, Nyk.F.
 • Aktive Seniorer, Vestlolland
 • ALS Foreningen
 • Anne og Regnar Nymanns legat
 • Askø Menighedsråd
 • Bøhmiske Fond
 • Folketidende
 • Frimurerlogen 5
 • Frimurerlogen, Nyk.F.
 • Helenerne, Nr. Alslev
 • Helenernes Lions Club
 • Hempelfonden
 • Holsted Kirke
 • Husholdningsforeningerne i Det gamle Amt.
 • Idestrup Menighedsråd
 • Inner Weel, Næstved
 • JC Piger, Nykøbing F.
 • JK 01 Logen Orion
 • Jyllands Posten
 • Knud Højgård Fond
 • Kristeligt Dagblad
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Lions Club Stubbekøbing
 • Lions Club, Vordingborg
 • Loge nr. 24 Reventlow, Nakskov
 • Loge nr. 51  Heimdal, Rødby
 • Loge nr. 52 Urania, Maribo
 • Lollandsfonden
 • Malteserordenen
 • Maribo Domsogn
 • Nordea
 • Nykøbing F. Menighedsråd
 • Nykøbing F. Rotary,
 • Politiken
 • Præstø Rotary
 • Sakskøbing Menighedsråd
 • Saxklip, Sakskøbing
 • Sct, Georg Gildet
 • Sct. Georg Gildet, Vordingborg
 • Skelby-Gedser Menighedsråd
 • SN Kulturfond
 • Soroptimisterne
 • Sydlollands Lions Club
 • Søsterloge nr. 75 Den Blå Anemone, Maribo
 • Søsterloge nr. 26 Noomi, Nykøbing F.
 • Tips-og Lotto midlerne
 • Tryg Fonden
 • Y-Mens Klubben Næstved
 • Ældre sagen, Maribo-Holeby
 • Aarslev Jensen, Nyk.F.,

Ud over ovennævnte har såvel mange private personer som anonyme fonde skænket gaver til Støtteforeningen.