Generalforsamling

Referat fra Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00, i
Sundkirken, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F.

Velkomst v/Ruth Bierre, formand
Solosang Den blå anemone fremført af Ida Gleie

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Kristensen dirigent og Janne Frandsen referent

2. Valg af stemmetællere
Marianne og Peter Müller valgt

3. Bestyrelsens beretning for 2022 v/ Ruth Bierre, formand
herunder præsentation af ny kasserer Mette Jonsson

Jeg er stolt af at være formand for denne forening. I løbet af 2022 er der sket meget.
Fornyelse af både hjemmeside og vores folder
Og vi er kommet på Facebook – igen
Og ikke mindst har vi modtaget mange flotte donationer. 

Aktiviteter og medlemsarrangementer
Vi har deltaget i:
Forpremiere på Revy i Sprøjtehusteatret
Seniorfolkemøde i Vordingborg
Stand på Corselitze i forbindelse med Skovens dag
Krenkerup, rundtur med godsejeren
Folkemøde på Møn
Lykke og Fremgangs forestilling: “Monica Wichfeld”  på Fuglsang—en stormfuld aften
Sprøjtehusteatret “Sidste Akt”
Hospicedagen i oktober på Skjørringe Gods  med Nicolaj Cornelius : “Fra Skjern til Varnæs”
Julemarked Engestofte 

En stor tak til alle  medlemmer for den gode opbakning

Hvad har vi støttet på Svanevig Hospice
Regionsmøde for frivillige
Hospice i Børnehøjde
Frivillige på studietur til hhv Sct Lucas stiftelsen og Island
Adventschokolader til patienter
Julegave beløb til Svanevig til nye havemøbler
Kørepenge til frivillige, og julegaver til frivillige

Udover det
Har støtteforeningen holdt oplæg flere steder, Foa Næstved, Antvorskov Kirke, Skovcentret Nakskov, Nysted Kirke, Holeby 3 F.
Oplægget giver indsigt i hospicefilosofien, hvordan en hverdag er på Svanevig, og de ansattes og de mange frivilliges store indsats.
Vi har deltaget i Inspirationsseminar med Hospice Forum Danmark, som er paraplyorganisation for hospice i Danmark , med temaet : Hvordan fremtidssikrer vi støtteforeningerne 

Den kommende tid deltager vi i:
Flere oplæg ude omkring
1 april Vandretur på Krenkerup
Inden sommerferien en tur på Knuthenborg med Christoffer Knuth
Seniorfestival Højskolen Marielyst
Folkemødet på Møn
Høstmarked på Svanevig Hospice
Hospicedagen fejres den 10. oktober på Skjørringe Gods  med Morten Hemmingsen fra Badehotellet

Hvad giver alt det her arbejde så?
Det udbreder viden om og kendskab til hospice, og vi får nye nye medlemmer.
Tilgang i 2022 har været på 39  medlemskaber
og allerede nu i årets første tre måneder har der været en tilgang på 23 medlemskaber
Så i alt har vi nu 1353 medlemmer
Og alt dette kunne jo ikke lade sig gøre uden vores bestyrelse og aktive frivillige, som gerne vil hjælpe til
SÅ STOR TAK TIL ALLE JER og STOR TAK FOR ET GODT ÅR

Beretningen taget til efterretning

Præsentation af ny kasserer Mette Jonsson der afløser vores mangeårige kasserer Arne Kjørup

4. Aflæggelse af regnskab for 2022 og fremlæggelse af budget for 2023 v/Arne Kørup,
afgående kasserer
Regnskabet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ingen ændring i det årlige kontingent
Enkeltmedlem 100 kr.
Husstandsmedlemskab 200 kr.
Fiema/forening 500 kr.
Godkendt

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inger Vibeke Svanekier, villig til genvalg. Valgt
Janne Frandsen. villig til genvalg. Valgt
Giedrius Ramasauskas stiller op til bestyrelsen. Valgt

8. Valg af 2-4 suppleanter
Annelise Jørgensen, villig til genvalg. Valgt
Jette Holck, villig til genvalg. Valgt
Hanne Lohse stiller op som suppleant. Valgt

9. Valg af revisor
Lars Bo Petersen, villig til genvalg. Valgt

10. Valg af revisorsuppleant
Arno Larsen villig til genvalg. Valgt

11. Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde
Årsmødet er den 22. april 2023. Foreningen har to pladser
Ret henvendelse til formanden, hvis man ønsker at deltage

12. Eventuelt
Intet

Herefter var en kort debat ved bordene om idéer til medlemspleje, herunder hvordan får vi nye
medlemmer, og hvordan fastholder vi medlemsskaren.

Fællessang
Pause med kaffe/te og kage, og i forlængelse heraf fortalte apoteker Ole Lystrup om, hvordan han tackler livet med sin kroniske sygdom parkinson.