Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Svanevig Hospice
Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00 i Sognets Hus, Maribo

Velkomst v/Ruth Bierre, formand

Fællessang ” Den blå anemone”  

 1. Valg af dirigent og referent
  Jørgen Kristensen dirigent og Janne Frandsen referent.
  Jørgen Kristensen meddeler, at indkaldelse til generalforsamlingen er godkendt.
 1. Valg af stemmetællere
  Arne Jakobsen og Grethe Barlund.
 1. Bestyrelsens beretning for 2023 v/ Ruth Bierre
  Først en stor tak til Stjernedysten, via Radio Sydhavsøerne, som tidligere bestyrelsesmedlem Henrik Petersen har sat i værk. Deltagere var Bandholm Badehotel, Euroworkers og Spar Nord, som fik samlet 267.632,50 kr. ind til Støtteforeningen. Pengene er ikke øremærket til noget endnu, men følg med i Nyhedsbreve og Facebook, hvor vi løbende vil orientere.Årsberetning
  Vi deltager ikke i fritidsmesserne i år. Sidste år var det et meget ringe udbytte og for meget arbejde. Der er kommet nye arrangører, så vi ser det an og tager en beslutning senere om evt. deltagelse i 2025.
  Ambassadørgruppen er nedlagt efter eget ønske. Af forskellige grunde syntes de ikke, det gav mening mere, men de vil fortsat gerne hjælpe en gang imellem.Tilbagevendende igennem 2023 er der opdateret medlemsliste. Hver gang vi har sendt ud på mail, har vi fået rigtig mange retur. Vi har ringet og skrevet og tjekket indbetalinger. Så der er foregået et stort oprydningsarbejde.
  Mange dødsfald registreret via ubetalte kontingenter. Ligeså til dem der modtager pr brev.Vores medlemstal i dag er nu 797 enkeltmedlemmer, 540 pers på hustandsmedlemsskab og 37 foreninger, alt 1367
  Så her har vi et indsatsområde i det nye år, da tallet er faldet.
  Udsendelse af nyhedsbreve med post er reduceret, så vi nu er nede på 117 der modtager.
  Vi har besluttet, pga. dyr porto, at vi kun udsender når der indkaldes til generalforsamling.Hvad er der sket i i 2023?
  Nyt lager, som har beliggenhed på Svanevig Hospice. Det er døbt Ruths Hotel af Svanevigs pedel.
  Vi har fået et frivilligkorps, med omkring 10 frivillige, som kan hjælpe til ved arrangementer.
  Vores Facebook er kommet godt i gang
  Vi er startet en ny og god tradition. Vi afholder et årlig fælles bestyrelsesmøde med driftsbestyrelsen.
  Vi har deltaget i Messer i Vordingborg, Nykøbing og Nakskov, haft Krenkerup Gåtur 2 gange, haft stand ved Seniorfestival i Marielyst og ved Folkemødet på Møn. Julemarkedet på Engestofte deltog vi også på og til Svanevigs eget Høstmarked.
  På Svanevig Hospice har vi deltaget i Høstfest og National Hospicedag med stand.
  Vi har haft arrangement i Knuthenborg med guidet rundvisning, og Hospicedagen i oktober blev markeret på Skjørringe Gods med Morten Hemmingsen fra Badehotellet.
  Der er holdt oplæg om Svanevig Hospice og Støtteforeningen i Rødby pensionistklub, Sct. Peder sogn Næstved, Inner Wheel og Sognegården Horslunde.
  Der har været besøg fra Støtteforening fra Esbjerg.
  I årets løb er der blevet doneret havemøbler, julegaver, motionscykler og fotoprojekt til Svanevig. Der er blevet nyindrettet i havehuset. De frivillige har fået tur til jyske Hospice og 10 medarbejdere har været på palliationskongres
  Mette Kierkegård skrev sange med patienter, hvor vi donerede penge til hendes overnatninger.
  Derudover har vi støttet 3 Åbent Hospice arrangementer, Klaus Bo ”Dødsritualer”, Omsorgsgruppen fra Næstved og Gospeldag i november

  Hvad kan vi se frem til i 2024?
  Temaaften om Aktiv Dødshjælp 23. maj, udflugt og middag for de frivillige 30 maj, Aftensang i hospicehaven 7. juni.
  Folkemødet på Møn 23-24 august, Høstfest på Krenkerup 31. august med stand og vandretur, Hospicedagen 8. oktober og Julemarked 7.-8. december.
  ….Og hvad vi ellers finder på. Gode ideer fra jer medlemmer modtages så gerne.

 2.  Aflæggelse af regnskab for 2023 og fremlæggelse af budget for 2024 v/kasserer Mette Jonsson
  Regnskab for 2023 godkendt.
  Budget for 2024 godkendt
 1. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  Ingen ændring i kontingent
  100 kr. enkelt person medlemskab
  200 kr. husstandsmedlemskab
  500 kr. firmamedlemskab
 1. Behandling af indkomne forslag
  Ingen
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ruth Bierre, villig til genvalg. Valgt
  Dorthe Vistisen, villig til genvalgt. Valgt
  Ulla Gotsæd, villig til genvalg. Valgt
  Nils Lund, villig til genvalg. Valgt
  Giedrius Ramasauskas ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hanne Lohse, suppleant, ønsker at overtage Giedrius Ramasauskas’ plads i bestyrelsen. Dette godkendt og Hanne Lohse er valgt.
 1. Valg af 2-4 suppleanter
  Annelise Jørgensen villig til genvalg. Valgt
  Jette Holck villig til genvalg. Valgt
  Mette Jonsson ønsker at opstille. Valgt
 1. Valg af revisor
  Lars Bo Petersen villig til genvalg. Valgt
 1. Valg af revisorsuppleant
  Arno Larsen villig til genvalg. Valgt
 1. Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde
  Årsmødet den 13.april. 2024. Støtteforeningen sender 2. Ret henvendelse til formanden, hvis man ønsker at deltage som medlem af Støtteforeningen.
 1. Evt.
  Ambassadørkorpset nedlægges efter eget ønske. Derfor en stort tak til Finn, Sven, Lene og Anne-lise for deres store arbejde i og med korpset.
  Tak til Jørgen for endnu en gang at være dirigent.

Fællessang ”Det er i dag et vejr et solskinsvejr”

Pause med kaffe/te og kage, og i forlængelse heraf fortæller Kim Eriksen om arbejdet på Sønderskovhjemmet.