Generalforsamling

Referat fra Støtteforeningens generalforsamling,
onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00,
Sundkirken, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F.

Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen.
47 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Kristensen og Arno Larsen blev valgt
Jørgen Kristensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, der
var ingen indsigelse mod at generalforsamlingen blev holdt i aften fremfor inden
udgangen af marts, dette skyldes situationen omkring Covid-19

2. Valg af stemmetællere
Lars Bo Petersen og Grethe Barlund, blev valgt

3. Bestyrelsens beretning for 2020
v/formand Hjørdis Høegh-Andersen
Formanden Hjørdis Høegh-Andersen, fremlagde bestyrelsens beretning for
2020. Beretningen blev taget til efterretning. (og kan læses neden for her på siden)<

4. Aflæggelse af regnskab for 2020
herunder fremlæggelse af budget for 2021
v/kasserer Arne Kørup
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet er udleveret på mødet
Der var ingen kommentar til det fremlagte budget.
Foreningen har d.d. 1284 medlemmer. En lille opfordring til at huske at melde
adresseændring.

5. Fastsættelse af kontingent for 2022
v/ kasserer Arne Kørup
Kassereren og bestyrelsen foreslår at kontingent for 2022, forbliver uændret.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling

7. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Forslag;
Hjørdis Høegh-Andersen, ønsker ikke genvalg
Inger Vibeke Svanekier, blev valgt
Janne Frandsen, blev valgt

8. Valg af tre – fire suppleanter til bestyrelsen
Forslag:
Ulla Gotsæd, blev valgt
Annelise Jørgensen, blev valgt
Jette Holck, blev valg

9. Valg af revisor
Lars Bo Petersen, blev valgt

10. Valg af revisorsuppleant
Lene Dornhoff, blev valgt

11. Hospice Forums årsmøde blev afholdt digitalt,
lørdag den 24. april 2021
Da årsmødet er afholdt digitalt den 24. april, vælges der ingen delegerede til
Hospice Forums årsmøde.

12. Eventuelt
Formand for Svanevig Hospice bestyrelse Birgitte Anthonsen fortalte lidt om hverdagen på
Svanevig. Birgitte Anthonsen hilste fra hospicechef Birgitte Bülow, der var forhindret i at
være her i aften. Det går rigtig godt med en belægning på 97%, så der er travlt. Mange
frivillige har været hjemsendt her i tiden med Covid-19.
Uden støtteforeningen gik det ikke, I giver liv i dagligdagen, stor tak til støtteforeningens
bestyrelse for den værdifulde indsats også en stor tak til Hjørdis for den store indsats du
har ydet for Svanevig Hospice igennem 12 år i bestyrelsen.
Næstformand i Støtteforeningen og støtteforeningens repræsentant i bestyrelsen for
Svanevig Hospice Inger Vibeke Svanekier holdt en flot tale for den afgående formand Hjørdis
Høegh-Andersen, tak for din store indsats og for Svanevig Hospice i dine 12 år som formand
for støtteforeningen. Bestyrelsen for Støtteforeningen udnævnte Hjørdis Høegh-Andersen til
foreningens femte æresmedlem.
Hjørdis Høegh-Andersen afsluttede generalforsamlingen med et tusind tak til alle, der havde
været med på den lange og spændende rejse. Tak til alle for et stort arbejde og tak til
bestyrelsen for udnævnelsen til æresmedlem, som jeg er meget stolt over at modtage.
Efter generalforsamlingen var støtteforeningen vært ved kaffe og kage til de 47 fremmødte
medlemmer, herefter underholdt to af Maries mænd med sang og musik.
Referent:
Arno Larsen

 

Formandens beretning 2021
v/Hjørdis Høegh-Andersen 

Foreningsåret 2020 vil stå mejslet ind, som det år, hvor intet var givet på forhånd, hvor alting blev skrinlagt, eller sat på standby.

”Coronaen” spændte sin bue ud over himmelhvælvingen med lynets hastighed, ingen sprækker eller åndehuller fik vi borgere adgang til.

Alle måtte værne sig og gå i ”flyverskjul” for at sikre, at vi i fællesskab kunne afhjælpe smittefaren og på den bedste måde skåne og hjælpe vores sårbare medmennesker med at skabe en tryghed i hverdagen.

Men, men, men, vi var så heldige, at vi nåede at fejre Svanevig Hospices 10 års fødselsdag den 20. januar 2020 for alle i ”huset” med en flot reception og en hyggelig eftermiddag, hvor bl.a. Hilda og Kjeld Heick sang og spillede mange dejlige sange og viser.

Den efterfølgende lørdag holdt ”Svanevig Hospice” en fest for personalet, de frivillige og de 2 bestyrelser på ”Engestofte Gods”.

Det var en flot markering – en minderig dag – som er gemt i vores hjerter.

I anledningen af jubilæet fik vi Dorthe, vores bestyrelsesmedlem, til at fabrikerer et halssmykke med en perle, et symbol på: ”hvor dejligt der er på Svanevig Hospice”. Vi fik fremstillet 500 stk., og alle er solgt.

Støtteforeningen var tilmeldt de 3 Messer i henholdsvis Vordingborg, Nykøbing F og Nakskov, som skulle afvikles i foråret 2020; men alle 3 blev aflyst pga. af den store smittespredning, og ”Åben have”  arrangementet hos Gitte og Ole Hermann/Sakskøbing blev ligeledes aflyst.

Ja, alt blev lukket ned, hverdagen blev total anderledes. Al kommunikation foregik via mobil, mail eller skype.

Gaderne lå øde hen; men på skovstierne var der en livlig trafik af borgere i alle aldre. Her fik vi borgere øjnene op for, hvilken skøn og mangfoldig natur vi har her i vores landsdel.

Først i efteråret blev der igen åbnet lidt op for større forsamlinger.

Generalforsamling 2020
Den udsatte generalforsamling blev afviklet den 2. sep. i ”Sundkirken”.
Efter generalforsamlingen fortalte revydirektør Micky Pless om sit liv i underholdningsbranchen. Hans første arrangement var som 12 årig, og siden har det gået som ”perler på en snor”.
Mickey spillede og sang nogle af de skønne revyviser, lige hvad vi alle havde behov for ”i denne mørke tid”
Støtteforeningen håber inderligt Mickey og hans revyhold får et godt år.

Koncert med Pernille Rosendahl
Koncerten i Maribo Domkirke den 9. okt. med Pernille Rosendahl og hendes band blev en dejlig, dejlig koncert, hvor der blev løsnet op for vores indestængte knuder, hvor vi kunne ”smelte hen” og ”drømme om det frie liv”.
En skøn, skøn koncert hvor kirken næsten var fyldt.
Et flot punktum for ”Svanevig Hospice ti års jubilæum. Stor tak til dig Arno, at du fik koncerten så ”flot i hus”

Årets julemarkeder blev alle aflyst.

Glasmontren på Svanevig Hospice
Men i Støtteforeningens lille glasmontre, som står på Svanevig Hospice, bliver der virkelig solgt mange genstande, som lokale borgere har fabrikeret til Støtteforeningen. Tusind tak til alle jer, fordi I vil hjælpe med til, at støtte op om det frivillige arbejde på ”Svanevig Hospice”.

Medlemmer
Støtteforeningens medlemmer er og bliver en kæmpe grundsten i hele vores forening. I er med til at få fundamentet til stadig at udvikle og formere sig. Ja, det er helt fantastisk og dejligt, at vi år efter år kan blive ved med at få medlemstallet til at stige. Pt. er medlemstallet 1284 fantastisk flot. Tusind tak for jeres opbakning.
I har en stor signalværdi i Støtteforeningens verden. Det er jer medlemmer – det er Svanevig Hospice – det er jer som frivillige, der tilsammen er med til, at Støtteforeningen år efter år får flere medlemmer.

Tusind, tusind tak for jeres store indsats.

Frivillige
Hvor har I haft og har endnu en svær tid, som frivillig, hvor samfundet ikke helt er ude af ”Coronaen”.
I har meldt ind på vagt, I har været meget kreative, omsorgsfulde, og I tog gerne en ekstra vagt, hvis der var behov for det.
Det er megaflot,  at I kan danne et hold på 50

Sammen med Mette/frivilligkoordinater har I bundet nogle nye sløjfer omkring det at være frivillig, tillykke med det.

Ambassadørerne
Det har været et meget, meget vanskeligt år for jer, hvor alting har været lukket ned, at få nogle arrangementer på bedding i det Sydlige Sjælland.
Men på trods af det, klør I på, og her i løbet af det næste halvår har I nogle arrangementer på bedding. Vi glæder os til at få dem afviklet. Det er godt gået!

Haveholdet
Skønt at vi i det kolde forår fik frivillig Hanne Lohse med på haveholdet, det var en stor hjælp, og sikke en service og omsorg vi fik af dels Mette – frivilligkoordinator – og af personalet i køkkenet, da vi påbegyndte havearbejdet i april 2020. Kaffen/teen blev serveret i havepavillonen med lune boller og små godter. Det var som at komme på det bedste hotel.
Tusind tak for jeres omsorg

Hurra! Haveholdet er nu igen her i 2021 på 4 personer, dejligt!  Velkommen til Lisbeth Sode.

Sponsering og frivillige bidrag
Tusind tak til privatpersoner, foreninger, klubber og fonde for den meget flotte støtte og jeres store bevågenhed for Svanevig Hospice, I har ydet i 2020 – et samlet beløb på 123.020,00 kr.

Årsmødet i Hospice Forum 4 deltog i årsmødet.

I oktober 2020 afholdt bestyrelsen og ambassadører et seminar på Hotel ”Bandholm” med overskriften “Hvor er vi nu, og hvor vil vi være de næste år”
Michael Højlund Larsen, civilingeniør og master i vejledning, var oplægsholder og moderator.
Grundet ”Coronaen” har bestyrelsen ikke fået evalueret dette møde; men forhåbentlig bliver det i dette kalenderår.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2020.

Dette er min sidste beretning som formand for Støtteforeningen i 12 år. Fra 2009 til 2021.
Det har været en skøn, begivenhedsfuld rejse med mange sigtepunkter, hvor de fleste er blevet opfyldt sammen med jer medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og ambassadører

En rejse fuld af ideer, gåpåmod og evnen og lysten til at prøve nye veje for at finde de rette redskaber, der skal til for at nå sine mål: ”det at gøre en forskel for dem der har behov for hjælp og lindring”

Et samarbejde med Svanevig Hospices ledelse Birgitte A. og med hele huset ”Svanevig Hospice med Birgitte B og Mette, ja med alle jer dygtige medarbejdere.

Og tusind tak til alle jer, der år efter år har bidraget med effekter til vores markeder rundt omkring, det har al sammen været ”guld” værd, og sendt nogle signaler om, at Støtteforeningen er noget særligt.

Jeg ønsker for jer i den kommende bestyrelse, at vejene må blive lige så lette at forcere som nu, og jeg er sikker på, at I også vil finde veje, der fører hen til store begivenheder, hvor Støtteforeningen sammen med ”Svanevig Hospice” kan finde inspiration til morgendagens udfordringer.

Held og lykke med det nye forenings år for Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Hjørdis, den 16. juni 2021