Salgsartikler

Ud over medlemskontingent, entré ved arrangementer og kontante gaver opnår Støtteforeningen indtægter ved salg af forskellige artikler, hvor overskuddet går ubeskåret til foreningens arbejde.

Salgsartikler

Salget foregår dels i forbindelse med Støtteforeningens arrangementer og dels ved salg på Svanevig Hospice

Da salgsartikler varierer både efter årstider og ud fra, hvilke salgsartikler vi kan fremskaffe, vil der kun sjældent blive lagt oplysninger om disse på hjemmesiden. Men har du spørgsmål eller idéer, er du velkommen til at rette henvendelse til en i bestyrelsen eller via mail til post@anemonenyt.dk